Concurrent High School Enrollment at public Institutions

2011-2012 Headcount, Credit Hours, And Annualized FTE*


Institution Summer 2011 Headcount Summer 2011 Credit Hours Summer 2011 FTE* Fall 2011 Headcount Fall 2011 Credit Hours Fall 2011 FTE* Spring 2012 Headcount  Spring 2012 Credit Hours Spring 2012 FTE* Full Year 2011-2012 Headcount Full Year 2011-2012 Credit Hours Full Year 2011-2012 FTE*
OU                       3                       15                        1                 58                 289                10                    57                   264                      9                    73               568                 19
OSU                     15                       78                        3               114                 617                21                  107                   519                    17                  152            1,214                 40
Total Research                     18                       93                        3               172                 906                30                  164                   783                    26                  225            1,782                 59
UCO                     11                       35                        1                 45                 191                  6                  249                1,082                    36                  279            1,308                 44
ECU                     30                     130                        4                 64                 438                15                    47                   329                    11                    95               897                 30
NSU                     13                       50                        2               119                 638                21                  103                   568                    19                  139            1,256                 42
NWOSU                       6                       21                        1                 56                 204                  7                    69                   248                      8                    82               473                 16
SEOSU                     32                     189                        6               127                 677                23                  130                   660                    22                  163            1,526                 51
SWOSU                     32                     159                        5               166                 750                25                  134                   615                    21                  201            1,524                 51
CU                     20                       85                        3               254              1,203                40                  237                1,098                    37                  305            2,386                 80
LU  **   **   **                    2                   14                  0  **   **   **                       2                 14                   0
USAO                       1                         3                        0                 17                   80                  3                    13                     40                      1                    22               123                   4
OPSU  **   **   **                  55                 267                  9  **   **   **                     54               267                   9
RSU                     24                     100                        3               439              2,308                77                  411                1,981                    66                  537            4,389               146
Total Regional                   169                     772                      26            1,344              6,770              226               1,393                6,621                  221               1,879          14,163               472
CSC                     16                       67                        2               182                 895                30  **   **   **                   188               962                 32
EOSC                     57                     269                        9               228              1,172                39                  256                1,348                    45                  314            2,789                 93
MSC                     51                     234                        8               365              1,993                66                  389                2,239                    75                  460            4,466               149
NEOAMC                   171                     532                      18               208                 935                31                  177                   749                    25                  411            2,216                 74
NOC                     55                     501                      17               487              3,168              106                  482                3,671                  122                  611            7,340               245
TCC                   313                  1,446                      48            1,248              6,243              208               1,460                7,184                  239               2,069          14,873               496
OSU-OKC  **   **   **                363              1,691                56                  338                1,503                    50                  462            3,194               106
OSU-IT                     67                     397                      13               858              3,510              117                  567                2,641                    88               1,161            6,548               218
WOSC                     53                     282                        9               305              1,925                64                    98                1,018                    34                  365            3,225               108
RCC                     80                     361                      12               732              3,426              114                  628                3,074                  102                  854            6,861               229
CASC                     40                     192                        6               206              1,072                36                  209                1,058                    35                  238            2,322                 77
SSC                     22                       85                        3               244              1,381                46                  342                1,774                    59                  389            3,240               108
RSC  **   **   **                350              1,766                59                  334                1,760                    59                  424            3,526               118
OCCC                   410                  1,994                      66            1,281              9,568              319               1,344                9,508                  317               1,876          21,070               702
Total Community                1,335                  6,360                    212            7,057            38,745           1,292               6,624              37,527               1,251               9,822          82,632            2,754
Total Public                1,522                  7,225                    241            8,573            46,421           1,547               8,181              44,931               1,498             11,926          98,577            3,286
SOURCE:  UDS, 9/24/2012
NOTE:  FTE may not total due to rounding of calculated values. 
**Did not report.
*** Full-year is unduplicated between semesters.
* Full-time equivalent (FTE):  An annual FTE is calculated for an undergraduate by dividing that total number of credit hours enrolled by all undergraduate students by 30. 
The graduate and professional FTE is calculated by dividing the total number of credit hours enrolled by all graduate and professional students by 24.