FIRST-TIME FRESHMAN ENROLLMENTS

AT PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS

2008-09 TO 2012-13


Institution
Fall 2008
Fall 2009
Fall 2010
Fall 2011
Fall 2012

5-YEAR DIFFERENCE

5-YEAR
% CHANGE
OU
3,984
3,791
3,819
4,173
4,327
343
8.6%
OSU
3,374
3,342
3,840
4,245
4,724
1,350
40.0%
TOTAL RESEARCH
7,372
7,136
7,663
8,420
9,054
1,682
22.8%
UCO
2,216
2,299
2,435
2,795
2,578
362
16.3%
ECU
571
651
644
626
635
64
11.2%
NSU
1,011
1,108
1,233
993
950
-61
-6.0%
NWOSU
336
424
458
434
421
85
25.3%
SEOSU
613
681
669
635
598
-15
-2.4%
SWOSU
879
935
1,010
1,013
976
97
11.0%
CU
878
1,065
1,068
1,104
900
22
2.5%
LU
621
595
500
565
435
-186
-30.0%
USAO
228
189
219
206
179
-49
-21.5%
OPSU
297
298
286
326
335
38
12.8%
RSU
798
863
882
944
881
83
10.4%
TOTAL REGIONAL
8,448
9,108
9,404
9,641
8,888
440
5.2%
CSC
585
645
784
568
603
18
3.1%
EOSC
417
567
510
451
463
46
11.0%
MSC
553
670
722
710
580
27
4.9%
NEOAMC
659
787
810
845
826
167
25.3%
NOC
1,101
1,112
1,178
1,066
1,036
-65
-5.9%
TCC
3,548
4,092
4,766
4,147
4,007
459
12.9%
OSU-OKC
1,118
1,371
1,217
1,315
996
-122
-10.9%
OSU-IT
1,194
1,379
1,130
1,318
1,298
104
8.7%
WOSC
456
491
465
424
421
-35
-7.7%
RCC
365
491
500
472
489
124
34.0%
CASC
580
644
650
604
941
361
62.2%
SSC
558
691
657
620
564
6
1.1%
RSC
1,547
1,922
2,056
1,686
1,696
149
9.6%
OCCC
2,767
2,998
3,173
2,808
2,474
-293
-10.6%
TOTAL COMMUNITY
15,545
17,860
18,618
17,034
16,394
849
5.5%
TU
690
690
696
643
790
100
14.5%
SNU
277
282
280
256
284
7
2.5%
OCU
382
429
426
341
344
-38
-9.9%
OBU
391
378
419
479
510
119
30.4%
OC
456
460
508
459
459
3
0.7%
ORU
504
0
571
443
575
71
14.1%
MACU
120
114
324
143
229
109
90.8%
BACONE
251
210
260
232
288
37
14.7%
OWU
54
134
184
142
162
108
200.0%
HILLSDALE
72
91
52
52
53
-19
-26.4%
SWCU
71
50
0
319
0
-71
-100.0%
ST. GREG.
106
100
203
158
111
5
4.7%
TOTAL PRIVATE
3,374
2,938
3,923
3,667
3,805
431
12.8%
STATEWIDE TOTAL
34,739
37,042
39,608
38,762
38,141
3,402
9.8%
SOURCE: OSRHE, Unitized Data System, January 2014
NOTE: Includes first-time enrollments from Summer Term who continued in the Fall; may contain concurrent high school enrollments.