Annual Unduplicated Headcount Enrollment by Ethnicity and Gender Within the State System for 2010-2011


Annual Unduplicated Headcount Enrollment by Ethnicity and Gender

Within the State System for 2010-2011


Institution American Indian or Alaska Native / Female American Indian or Alaska Native / Male Asian, Middle Far East / Female Asian, Middle Far East / Male Black or African American / Female Black or African American / Male Hispanic or Latino / Female Hispanic or Latino / Male Multiple / Female Multiple / Male Native Hawaiian or Pacific Islander / Female Native Hawaiian or Pacific Islander / Male Non-Resident Alien / Female Non-Resident Alien / Male Unknown / Female Unknown / Male White, Non-Hispanic / Female White, Non-Hispanic / Male Total Female Total Male
OU                893                713             662             755                999                795             613             598             322             305               26               25             753          1,182          1,689          1,633            9,096            9,155            15,053            15,161
OU HSC                176                  78             232             155                  94                  29                68                40                72                32                 1                 2                69                56                41                22            2,162                943               2,915               1,357
OSU                790                760             164             226                569                570             454             504             747             650                 1                 3             765          1,304             339             227            9,198            9,556            13,027            13,800
OSU CHS                  22                  20                16                18                  13                    5                  8                12                 –                   –                  –                  –                    5                  1                16                  6                145                149                  225                  211
Total Research Universities            1,881            1,571          1,074          1,154            1,675            1,399          1,143          1,154          1,141             987               28               30          1,592          2,543          2,085          1,888          20,601          19,803            31,220            30,529
UCO                435                321             354             246            1,235                722             700             422             443             308               24               12             658             685             528             486            7,472            5,372            11,849               8,574
ECU                727                422                15                11                126                168             100                97             200             108                 4                 7             111             108                60                54            2,412            1,410               3,755               2,385
NSU            1,991            1,355             125                59                369                292             162                89                 –                    1                –                  –               131             126                13                  7            4,401            2,554               7,192               4,483
NWOSU                  83                  70                  8                  3                  29                  86                66                55                  3                  5                 1                 3                21                29                87                86            1,186                777               1,484               1,114
SEOSU                907                628                22                35                  74                155                93                83                32                36                –                  –                  34                60                 –                    2            1,745            1,331               2,907               2,330
SWOSU                263                185                83                58                139                174             189             142             123             116                 7                 5                53                45                  6                  4            2,788            1,923               3,651               2,652
CU                338                210             101                81                786                519             446             293             201             127               13                 3             255             263             261             240            2,448            1,642               4,849               3,378
LU                  46                  15                17                10            1,549            1,130                30                20                 –                   –                  –                  –                  14                  6                 –                   –                  468                205               2,124               1,386
USAO                117                  48                  5                  3                  15                  32                32                21                34                13                –                  –                  13                42                 –                   –                  575                309                  791                  468
OPSU                  32                  25                  2                  4                  19                  82             171             110                15                14                –                  –                  11                36                21                27                583                499                  854                  797
RSU                507                270                32                33                  94                  56             126                74             594             340                 5                 3                20                30                 –                    1            2,191            1,377               3,569               2,184
Total Regional Universities            5,446            3,549             764             543            4,435            3,416          2,115          1,406          1,645          1,068               54               33          1,321          1,430             976             907          26,269          17,399            43,025            29,751
CSC                785                344                13                10                270                148                48                26                 –                   –                  –                  –                   –                   –                   –                   –              1,308                656               2,424               1,184
EOSC                422                239                15                12                  74                  63                53                25                25                13                 4                 1                  1                 –                  63                21            1,216                577               1,873                  951
MSC                361                174                18                  8                115                  68             144                61             228                98                –                   4                  4                  4                23                14            1,751                723               2,644               1,154
NEOAMC                408                261                20                14                  48                142                22                24                 –                   –                  –                  –                  10                23                10                  4            1,292                989               1,810               1,457
NOC                456                322                40                24                199                229             182             138                 –                   –                  –                   1                28                36                43                29            3,538            2,218               4,486               2,997
TCC            1,701            1,100             492             352            2,133            1,072             901             574             562             372               27               25             188             178             550             492          11,800            8,000            18,354            12,165
OSU-OKC                272                210                  1                 –              1,038                506             516             354             511             324                 1                –                    5                  2             231             169            3,871            3,259               6,446               4,824
OSUTB-OKM                589                689                15                18                192                169                52                76                  4                  5                –                  –                  18                56                86             161            1,075            2,163               2,031               3,337
WOSC                  70                  55                25                28                379            1,099             302             422             212             472                 6               17                15                42                23                54            1,597            2,238               2,629               4,427
RCC                299                142                36                29                  84                  83             129                79                30                13                 5                 6                 –                   –                  77                77            1,681                906               2,341               1,335
CASC                596                285                  3                  4                  74                  56                69                31                93                50                 1                 1                10                23                12                  5            1,501                726               2,359               1,181
SSC                538                234                  8                  7                122                  69                47                22                10                  3                –                   3                14                18                  4                  3            1,432                699               2,175               1,058
RSC                482                308             154             157            1,693                983             401             296             428             258               20               28                  5                11             249             279            4,632            3,454               8,064               5,774
OCCC                749                536             456             427            1,471                898             410             275                 –                   –                 37               31             416             467          1,753          1,369            7,552            5,553            12,844               9,556
Total Community Colleges            7,728            4,899          1,296          1,090            7,892            5,585          3,276          2,403          2,103          1,608             101             117             714             860          3,124          2,677          44,246          32,161            70,480            51,400
Total Public Colleges and Universities          15,055          10,019          3,134          2,787          14,002          10,400          6,534          4,963          4,889          3,663             183             180          3,627          4,833          6,185          5,472          91,116          69,363          144,725          111,680
TU                  95                  91                59                62                  90                117                89                80                 –                   –                  –                  –               258             614             191             196            1,278            1,411               2,060               2,571
SNU                  74                  58                41                25                188                164                58                53                  9                  9                 1                 3                20                31                  1                  4                931                789               1,323               1,136
OCU                  88                  65                58                48                177                118             122                93                74                52                 5                –               662             478                52                38            1,300            1,024               2,538               1,916
OBU                  80                  57                  9                  2                  69                  63                32                37                 –                   –                   3                 2                30                33             123                67                794                535               1,140                  796
OC                  66                  62                76                82                  78                  73                44                47                 –                   –                   2                 3                 –                   –                   –                   –                  875            1,094               1,141               1,361
ORU                  50                  53                49                35                520                287             122                83                 –                   –                   5               20             160             283             327             232            1,181                951               2,414               1,944
MACU                  30                  17                  5                  4                114                  53                17                19                 –                   –                 15               13                  4                10             807             587                206                180               1,198                  883
BACONE                300                189                  1                  2                125                231                23                43                 –                   –                   2                 1                 –                   –                  30                27                254                196                  735                  689
OWU                  81                  45                  7                  4                  71                  47                28                30                17                14                 1                 1                12                31                18                17                638                403                  873                  592
HILLSDALE                   –                      5                 –                   –                    12                  22                  4                  5                 –                   –                  –                  –                    1                  3                 –                   –                    66                113                    83                  148
ST. GREGORY’S                  49                  21                  4                  2                  38                  36                37                35                10                  6                –                  –                    9                  6                19                25                389                254                  555                  385
Total Private Universities                913                663             309             266            1,482            1,211             576             525             110                81               34               43          1,156          1,489          1,568          1,193            7,912            6,950            14,060            12,421
Total Statewide          15,968          10,682          3,443          3,053          15,484          11,611          7,110          5,488          4,999          3,744             217             223          4,783          6,322          7,753          6,665          99,028          76,313          158,785          124,101